Резерваци

RTA е твърдо ангажирана да извършва своята дейност по законен и етичен начин. Политика на ЗРТ, разработен в съответствие със Закона на щата Илинойс за надници и защита на информатора (740 ILCS 174), и тази политика трябва да се тълкува в съответствие със стандартите на Закона. Законът защитава всеки гражданин, включително държавни и местни държавни служители, когато докладват за корупция в правителството. Съгласно практиката на RTA не се разрешава възмездие за съобщения за престъпления, измами, корупция и/или злоупотреби, извършени добросъвестно, и всеки служител на RTA е длъжен да докладва за подозрителни нарушения. В същото време е неприемливо да се подаде заявление, знаейки, че е невярно. Всеки служител, който наруши тази забрана, ще бъде подведен под дисциплинарна отговорност съгласно политиката на RTA до уволнението.

Научете повече за политиката на RTA за информатори.

За да подадете сигнал за нередности, измами, корупция или злоупотреби в рамките на RTA, CTA, Metra или Pace, обадете се на (312) 913-5522 или докладвайте онлайн тук.

За да съобщите за това на Службата на генералния инспектор, обадете се на безплатната си Гореща линия (866) 894-1113 или съобщете онлайн тук.